Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. społ. Barbara Marcinkowska, prof. APS

Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przewodnicząca Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (późniejszą APS) w 1991 r. na kierunku pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika. Doktorat w dyscyplinie pedagogika obroniła w 1995 r. W 2014r. habilitowała się w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. W 2020 r. została jednogłośnie wybrana na Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kadencję 2020-2024. Przez wiele lat łączyła pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną nauczyciela akademickiego z praktyką pedagogiczną nauczyciela, nauczyciela terapeuty i dyrektora niepublicznej szkoły specjalnej. Angażuje się w szeroko rozumianą pedagogikę specjalną, m.in. prace eksperckie na rzecz opracowania standardów kształcenia na kierunku pedagogika specjalna. Najważniejsze publikacje: Marcinkowska, B. (2007) Rehabilitation of People with Multiple Disabilities w: Rehabilitation and Education of Persons with Intellectual Disabilities at the Turn of the 20th and 21st Centuries, APS Marcinkowska, B. (2007) Możliwości wspierania autonomii jednostki w: D. Gorajewska (red.) RODZINA. Normalność w niepełnosprawności, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa Marcinkowska, B. (2009). Diagnoza dla jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Różne poszukiwania – wspólna misja. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Marcinkowska, B.(2011). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS. Marcinkowska, B. (2011). Kompetencje komunikacyjne osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Człowiek–Niepełnosprawność–Społeczeństwo, 1(13). Marcinkowska, B. (2012). Kwestionariusz oceny sposobów komunikacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (KOSK) – propozycja techniki diagnostycznej, ocena psychometryczna. Człowiek–Niepełnosprawność–Społeczeństwo, 2(16). Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Marcinkowska, B. (2012). Sposoby komunikacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Roczniki Pedagogiki Specjalnej, t. 14. Marcinkowska, B. (2013). Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – w poszukiwaniu wzajemności i współpracy. Warszawa: Wydawnictwo APS.