Dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof UJ

pracownik naukowy Instytutu Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii. Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii klinicznej