Dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Profesor nadzwyczajny, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii. Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej oraz członek komisji egzaminacyjnych w dziedzinie psychoseksuologii oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Przewodnicząca Komisji Ekspertów ds. uznawania kwalifikacji w dziedzinie psychologii klinicznej w Podyplomowym Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Członek Zespołu Ministra Zdrowia ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz członek Zespołu do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Z ramienia Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej jest członkiem Komitetu Zarządzającego oraz członkiem zespołu Psychologii Dziecka w Projekcie Fundacji Nauki Polskiej: NeuroSmog – wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwijający się mózg dziecka. Jest specjalistą psychologii klinicznej, dyplomowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii, specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży, terapeutą psychodramy i trenerem Europejskiego Instytutu Psychodramy. Kieruje studiami podyplomowymi w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży (kształcenia specjalizacyjne) w województwie śląskim. Jej zainteresowania badawcze oraz publikacje naukowe związane są z psychologią kliniczną, psychoterapią zaburzeń psychicznych dorosłych, adolescentów i dzieci. Posiada ponad 35 letnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.