Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownik Zakładu Radioterapii, kierownik Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk jest onkologiem, specjalistą w zakresie radioterapii onkologicznej i dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownikiem Zakładu Radioterapii, kierownikiem Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych oraz współautorem koncepcji Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Dr Adam Maciejczyk specjalizuje się w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO), a także koordynatorem Sekcji Radioterapii Dziecięcej w Polskiej Grupie Pediatrycznej Guzów Litych. Jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO) oraz Stowarzyszenia Radioterapii Pediatrycznej (PROS). Ponadto jest członkiem Krajowej Rady Onkologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Rady Naukowej Instytutu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Rady Przejrzystości Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.