Dr hab. n. med. Mariusz Gujski

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Specjalista zdrowia publicznego. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Współautor Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015. Członek władz towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej oraz Polskiego Stowarzyszenia Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą oraz European Histamine Research Society, a także europejskiego Cancer Policy Advisory Committee. Członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Zdrowia. Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, jeden z inicjatorów i od początku istnienia współorganizator Forum Ochrony Zdrowia Forum Ekonomicznego w Krynicy. Twórca i współorganizator ogólnopolskich kongresów: Kongresu Zdrowia Publicznego, Szczytu Zdrowie, gospodarz debat i seminariów dotyczących problemów systemu ochrony zdrowia, współautor i redaktor naukowy raportów systemowych Instytutu Ochrony Zdrowia. Wieloletni autor i współautor programów medycznych na wielu antenach, między innymi Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Członek Zarządu Stowarzyszenia "Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia". Twórca wielu projektów edukacyjnych poświęconych promocji zdrowia. W ramach prowadzonej działalności naukowo-badawczej koncentruje swoje zainteresowania wokół problematyki zdrowia publicznego, profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, chorób cywilizacyjnych, a także polityki zdrowotnej i optymalizacji systemów ochrony zdrowia. Autor bądź współautor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.