Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf
Nagranie E-konferencji z dnia 4 czerwca 2020 r. pt. Raport z 1. Kongresu "Zdrowie Polaków 2019" – podsumowanie i wnioski

Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik

Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych

Praktykujący lekarz, nauczyciel medycyny, naukowiec oraz działacz społeczny. Zaangażowany jest w prace na rzecz medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Pracuje w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum i Praktyce Grupowej Lekarzy Rodzinnych w Krakowie na Kazimierzu. Od 2002 do 2017 roku był Przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. opiniowania wniosków jednostek prowadzących specjalizację z medycyny rodzinnej, a od roku 2013 jest Prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. W 2016 kierował, powołanym przez Ministra Zdrowia Zespołem do opracowania strategii rozwiązań systemowych w POZ. Obecnie wchodzi w skład Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Obecnie jest członkiem Rady Społecznej Narodowej Debaty o Zdrowiu – Wspólnie dla Zdrowia. Jest także członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: „Lekarz Rodzinny”, „Problemy Medycyny Rodzinnej”. Opublikował około 200 publikacji dotyczących medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej.