Dr Jan Sarna

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

Doktor socjologii, urodzony w 1948 roku w Katowicach. Absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1972) oraz Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Akademii Nauk Społecznych w Moskwie (1987). W 1992 roku objął funkcję dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, którą z inicjatywy profesora Zbigniewa Religi, współtworzył i prowadzi do dziś. Organizator i współtwórca działającego w ramach Fundacji ośrodka naukowo-badawczo-wdrożeniowego pod nazwą Instytut Protez Serca. Współtwórca wysokiego prestiżu Fundacji w kraju i za granicą oraz jej wiarygodności jako instytucji zaufania publicznego, organizacji pożytku publicznego oraz niebudżetowego i niekomercyjnego ośrodka naukowo-badawczego i wdrożeniowego. Promotor wdrożenia do praktyki klinicznej, skonstruowanych w pracowniach Instytutu Protez Serca Fundacji polskich sztucznych komór wspomagania serca, oryginalnych biologicznych zastawek serca oraz skonstruowania pierwszego w Europie prototypu robota kardiochirurgicznego. Osobiście zaangażowany w organizację i realizację systemu szkolenia w Polsce młodych kadr medycznych z krajów Europy Wschodniej, tym zwłaszcza zespołów operacyjnych z Gruzji, Białorusi i Ukrainy. Pełnił funkcję koordynatora rządowego Programu Wieloletniego na Lata 2007 – 2012 pn. "Polskie Sztuczne Serce". Kierował panelami tematycznymi w obszarze Zdrowia w ramach regionalnych projektów foresight: „Priorytetowe Technologie dla Zrównoważonego Rozwoju Województwa Śląskiego” oraz „Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym”. Członek rad nadzorczych kilku spółek oraz były dyrektor Biura Senatorskiego prof. Zbigniewa Religi. Od 1992 roku współorganizuje koncerty „Serce za serce”. Działalność Jana Sarny na niwie społecznej i zawodowej została uznana m.in. poprzez nadanie mu Brązowego, Srebrnego, Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, odznaczenia "Zasłużony w rozwoju woj. katowickiego" oraz medali: "Za zasługi dla górnictwa" i „Za zasługi dla obronności kraju”. Prywatnie jest kibicem „Górnika” Zabrze, wielbicielem muzyki klasycznej, lubi podróżować i grać w brydża, interesuje się historią państwa i prawa.