Eksperci zapraszają na Kongres

Dr n. farm. MBA Anna Kowalczuk

Public and Governmental Affairs w Astrazeneca.

Jest menadżerem z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze farmaceutycznym, w szczególności R&D, partnerstwa publiczno-prywatnego, rejestracji oraz kontroli jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych. W latach 2017-2022 pełniła funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Leków, a w latach 2015-2017 kierowała polskim OMCL’em. W latach 2021-2022 członek Komisji ds. Produktów Leczniczych przy Prezesie URPLWMiPB oraz Członek Zespołu do spraw aktywnych substancji farmaceutycznych przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W latach 2017-2019 ekspert w Komisji Farmakopei Europejskiej Herbal drugs and Herbal drug products. Członek grup doradczych Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Leków w Strasburgu: EDQM Advisory Group CAP (2016-2018) oraz EDQM Communication Working Group (2016-2018). Autorka licznych artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykładowca na konferencjach i kursach podyplomowych adresowanych do farmaceutów. Od 2019 roku Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, a od 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego WUM, doktor nauk farmaceutycznych. Ukończyła również studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania UW oraz studia Executive MBA .