Dr n. farm. MBA Anna Kowalczuk

Dyrektor Narodowego Instytutu Leków (NIL).

Absolwentka farmacji ze specjalnością analityka farmaceutyczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studentka Programu Executive MBA realizowanego na Międzynarodowym Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w dziedzinie kontroli jakości produktów leczniczych, z kwalifikacjami audytora Good Manufacturing Practices. Specjalista farmakognozji i ekspert Farmakopei Europejskiej w grupie 13B, Herbal drugs and Herbal Drug Products. Od 2008 r. zawodowo związana z Narodowym Instytutem Leków, początkowo na stanowisku adiunkta w Zakładzie Leków Pochodzenia Naturalnego. Od 10 kwietnia 2017 r. z powołania Ministra Zdrowia pełni funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Leków (NIL). Wcześniej była Zastępcą Dyrektora ds. Badań Kontrolnych w NIL. Reprezentantowała NIL w Europejskim Dyrektoriacie ds. Jakości Leków (EDQM), była także członkiem grupy doradczej EDQM Advisory Group CAP oraz grupy roboczej EDQM Communication Working Group. W latach 2011-2012 odbyła staż naukowy w USA, w Narodowym Centrum Badań Produktów Naturalnych oraz na University of Mississippi. Jej dorobek naukowy stanowi 13 publikacji w obszarze roślin leczniczych i psychoaktywnych oraz produktów leczniczych pochodzenia naturalnego.