Dr n. med. Katarzyna Becker

Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Członek Zarządu Ślaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej 1995 r. W 1997 r. nostryfikowała dyplom otrzymując aprobację i prawo wykonywania zawodu na terenie Niemiec. W roku 1998 założyła wraz z mężem prywatną placówkę stomatologiczną Poliklinika Stomatologiczna „Pod Szyndzielnią” w Bielsku-Białej. Od początku działalności prowadzi staże podyplomowe dla lekarzy dentystów. Od 2002 r. prowadzi dodatkowo prywatną praktykę ortodontyczną, dla której w 2004 r. uzyskała akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie podyplomowe w ramach specjalizacji z ortodoncji. W latach 2004 - 2005 była kierownikiem Zakładu Ergonomii Śląskiej Akademii Medycznej. Od 2011 r. jest wykładowcą Akademii Techniczno-Humanistycznej (podyplomowe studia logopedyczne). Jest autorem publikacji o tematyce stomatologicznej, ortodontycznej, a także logopedycznej. Prowadzi szkolenia dla lekarzy ortodontów nt. m.in zastosowania miniimplantów ortodontycznych, korektorów drugiej klasy oraz chirurgicznych metod wspomagających leczenie ortodontyczne. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, World Federation of Orthodontists, American Association of Orthodontists i Deutsche Gesellschaft fuer Alligner Orthodontie. Członek Zarządu Ślaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.