Dr n. biol. Piotr Zaleski

Dyrektor Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków

Dyrektor Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków, który od 1 kwietnia 2019 roku stał się częścią sieci skupiającej 38 instytutów badawczych, przyjmując nazwę: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków. Jako dyrektor, realizuje misję Instytutu, jaką jest prowadzenie badań naukowych w zakresie biotechnologii farmaceutycznej i chemii związków biologicznie czynnych, zmierzających do wytworzenia skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych dla ludzi i zwierząt. Przykładem tej aktywności Instytutu jest oferta wysoce profesjonalnych usług badawczych, ale również zapewnienie polskim pacjentom dostępu do leku onkologicznego Biodribin stosowanego w białaczkach. Tym samym reprezentując podejście naukowe zależy mu, aby kierowany przez niego Instytut współpracował naukowo i usługowo z polskimi i zagranicznymi podmiotami działającymi na rynku farmaceutycznym. Karierę naukową poświęcił zagadnieniom mikrobiologii, od pracy magisterskiej dotyczącej zagadnień ludzkich astrowirusów, poprzez kontynuację zainteresowania biologią molekularną wirusów w czasie studiów doktoranckich w Zakładzie Wirusologii Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii UW. Tytuł naukowy uzyskał w 2005 roku, na podstawie pracy pt.: „Rola metylotransferazy Dam w biologii Haemophilus influenzae i bakteriofaga HP1”. Po studiach doktoranckich podjął pracę w Zakładzie Bioinżynierii Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie. W dalszej pracy badawczej specjalizował się w genetyce bakterii. Głównymi polami jego zainteresowań są biologia molekularna mobilnych elementów genetycznych bakterii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania plazmidów w biotechnologii oraz zagadnienia związane z narastającym zjawiskiem antybiotykooporności. Jest autorem prac oryginalnych publikowanych w takich czasopismach, jak: SGM Microbiology, Plasmid, FEMS Microbiology Letters czy BioMed Research International. Jest również promotorem kilkunastu prac inżynierskich i magisterskich w obszarze swoich zainteresowań naukowych. W latach 2010 – 2018 był kierownikiem Pracowni Genetyki Bakterii w Zakładzie Bioinżynierii IBA. Ponadto od 2008 do 2018 roku, do czasu powołania na stanowisko dyrektora Instytutu, był członkiem Rady Naukowej IBA, pełniąc funkcję jej sekretarza. W życiu prywatnym pasjonat biegania, uczestnik biegów średnio i długo dystansowych.