Adw. Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. ukończył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Od 2009 roku wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 6 listopada 2000 r. Od roku 2017 pełni funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego. Jest współprzewodniczącym Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W latach 2014 – 2017 był Zastępcą Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, a w latach 2011 - 2014 Naczelnikiem Wydziału Prawa Administracyjnego i Ochrony Zdrowia. Współpracował z kolejnymi Rzecznikami Praw Obywatelskich: prof. Andrzejem Zollem, dr. Januszem Kochanowskim, prof. Ireną Lipowicz oraz dr. Adamem Bodnarem.