Eksperci zapraszają na Kongres
Gen. bryg. (w st. spocz.) prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński

Gen. bryg. (w st. spocz.) prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński

Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN

Nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń chirurgów ogólnych, onkologicznych i naczyniowych. Konsultant Krajowy Wojskowej Służby Zdrowia ds. Obronności w dziedzinie chirurgii naczyniowej. 20 lat kierował Klinikami Chirurgicznymi w „Szpitalu na Szaserów“, gdzie stworzył m.in. nowoczesną klinikę chirurgii naczyniowej i endowaskularnej. Promotor ośmiu rozpraw na stopień doktora nauk medycznych i opiekun dwóch przewodów habilitacyjnych. Autor ponad 200 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, licznych wystąpień zjazdowych, rozdziałów, tłumaczeń i redakcji książkowych wydawnictw medycznych. Główne zainteresowania naukowe to: chirurgia stanów nagłych, leczenie następstw urazów, chirurgia naczyniowa oraz małoinwazyjne techniki chirurgiczne. Znacząca część naukowej i zawodowej aktywności jest związana z flebologią - interdyscyplinarnym działem medycyny zajmującym się chorobami układu żylnego. Założyciel i Pierwszy Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Członek Honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Współtwórca Cyfrowego Centrum Zdrowia i Wylecz24.pl.