Krystyna Aldridge-Holc

Prezes Zarządu Fundacji Polsat