Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego