Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf
Nagranie E-konferencji z dnia 4 czerwca 2020 r. pt. Raport z 1. Kongresu "Zdrowie Polaków 2019" – podsumowanie i wnioski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart

Przewodniczący Prezydium Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk

Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 300 oryginalnych opublikowanych prac twórczych, 17 podręczników, 16 publikacji przeglądowych, ponad 140 komunikatów naukowych, 69 prac niepublikowanych, 7 patentów i 6 instrukcji wdrożeniowych oraz 21 prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce. Prace oryginalne były opublikowane w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym (75) i krajowym (226). Wśród 17 opracowań książkowych 5 ukazało się w wydawnictwach międzynarodowych, a 12 z 13 opracowań monograficznych zostało opublikowanych w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym. Prace oryginalne były prezentowane na kongresach i sympozjach międzynarodowych (59) lub krajowych (85). Aktualnie sumaryczny Index Hirscha wynosi 19, a liczba cytowań (bez autocytowań) ponad 1000. Zainteresowania naukowe i badawczo-rozwojowe prof. dr hab. inż. Andrzeja Lenarta koncentrują się wokół zagadnień związanych z nauką o żywności. Zostały one głównie ukierunkowane na wybrane operacje jednostkowe stosowane w technologii żywności, które w szczególności dotyczą usuwania wody z żywności, w tym odwadniania osmotycznego. Ponadto obszar zainteresowań naukowych prof. dr hab. Andrzeja Lenart obejmuje badanie stanu wody w żywności, wybranych właściwości fizycznych, jak. np. sorpcyjne czy mechaniczne. Aktualnie uczestniczy w badaniach nad właściwościami powłokotwórczymi polimerów organicznych, w tym przede wszystkim białek i polisacharydów. W mniejszym stopniu zainteresowania prof. dr hab. Andrzeja Lenarta dotyczą eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym, szczególnie w aspekcie oszczędnej gospodarki energia i wodą. Na uwagę zasługuje fakt, że prof. dr hab. Andrzej Lenart był kierownikiem kilkunastu tematów badawczych, zleconych przez różne instytucje naukowe oraz w ramach CPBR, grantów KBN, NCN i NCBR.. Na podkreślenie zasługuje duża aktywność na odcinku przekazywania opracowanych technologii dla praktyki, czego wyrazem jest szereg patentów i instrukcji wdrożeniowych. W zakresie popularyzacji wiedzy, prof. dr hab. Andrzej Lenart publikuje artykuły przeglądowe w czasopismach naukowo-technicznych oraz wielokrotnie bierze udział w wykładach dla pracowników przemysłu. Do znaczących osiągnięć naukowych prof. dr hab. inż. Andrzeja Lenart można zaliczyć: wyjaśnienie zjawisk zachodzących w tkance roślinnej w czasie odwadniania osmotycznego; określenie optymalnych parametrów odwadniania osmotycznego wybranych owoców, stosowanego jako obróbka wstępna przed suszeniem; opracowanie założeń technologii wytwarzania jadalnych powłok na bazie białka serwatkowego; opracowanie technologii powlekania żywności występującej w formie proszku.