Prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej w Katowicach

W latach 1971-1974 uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli, następnie od 1974 do 1979 w Tychach. W 1980 roku ukończyła Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie fortepianu, a w 1984 Liceum Ogólnokształcącym w klasie o profilu biologiczno-chemicznym w Tychach. W latach 1985-1990 studiowała na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej, a następnie od 2002 do 2005 roku na Wydziale Lekarskim ŚAM (staż ukończony w 2007r.). Profesor Niedzielska zdobyła następujące tytuły i specjalizacje: lekarza stomatologii w roku 1990, lekarza medycyny w 2005, doktora nauk medycznych w roku 2005 - rozprawa pt.” Wpływ trzecich zębów trzonowych na zmiany w łukach zębowych”. W 2007 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych - dysertacja pt. „Różnicowanie procesów rozrostowych dziąseł na podstawie oceny aktywności transkrypcyjnej podjednostek receptorowych interferonu gamma”. Profesor Niedzielska posia 1993 - I stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej 1997 - II stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej 2000 - II stopień specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej 2014 - tytuł naukowy profesora nauk medycznych 2015 - stanowisko profesora nadzwyczajnego SUM W latach 1990 - 1992 pracowała w Zespole Opieki Zdrowotnej Świętochłowice, od 1992 - X 1992 Zespół Opieki Zdrowotnej Tychy X 1992 do 2008 jako asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, od 2008 do 2011 jako adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Katowicach. Od roku 2001 pracuje jako adiunkt habilitowany w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej oraz Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Łączny dorobek naukowy to: 250 pozycji, z tego 118 prac pełnotekstowych (32 z IF) oraz 132 streszczeń z krajowych (90) i międzynarodowych zjazdów i konferencji (42) publikowane w formie abstraktów w materiałach zjazdowych i suplementach czasopism naukowych. Jest pierwszym autorem w 48 pracach pełnotekstowych, w tym w 32 z IF. Jest także autorką 2 rozdziałów w książce; posiada 1 patent. (Łączny IF to 39,614 [KBN/MNiSW 1025]; liczba cytowań 126; Współczynnik Hirscha: 7). Profesor Niedzielska była wielokrotnie nagradzana przez Rektora SUM za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. W lutym 2019 roku była nominowana do nagrody Gazety Wyborczej „Cegła z Gazety – nagroda im. Janosza” i otrzymała honorową nagrodę zaufania „Złoty OTIS 2019” za osiągnięcia w medycynie w roku 2018 oraz nagrodę Lidera Medycyny 2019.