Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf
Nagranie E-konferencji z dnia 4 czerwca 2020 r. pt. Raport z 1. Kongresu "Zdrowie Polaków 2019" – podsumowanie i wnioski

Prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska

Kierownik Katedry Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Profesor Wądołowska jest profesorem zwyczajnym. Zajmuje się technologią żywności i żywienia ze szczególnym uwzględnieniem żywienia człowieka, epidemiologii żywieniowej i dietetyki. Doktorem nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie została w 1993 roku. W roku 2000 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia – żywienia człowieka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a w 2005 została profesorem nauk rolniczych. Od 1988 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, którego była wiceprzewodniczącą w latach 2011–2019. Od 2007 do 2019 roku była członkiem Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie w latach 2015-2019 pełniła funkcję Przewodniczącej Komitetu Nauki o Żywieniu. Od 2009 roku zasiada w Radzie Programowej „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences”, a od roku 2014 jest członkiem Komitetu Stałego Odżywiania w International Dairy Federation. Zainteresowania naukowe Profesor Wądołowskiej skupiają się na badaniu wzorów żywienia i stylu życia, zachowań żywieniowych ludności oraz żywieniowych uwarunkowań stanu zdrowia i chorób dietozależnych. Ważnym obszarem jest wątek metodyczny i opracowywanie kwestionariuszy częstotliwości spożycia żywności (np. ADOS-Ca, FIVeQ, FFQ-6, FFQ-10; QEB, KomPAN® (dostęp: http://www.knozc.pan.pl/; http://www.uwm.edu.pl/edu/lidiawadolowska) oraz zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych do identyfikacji wzorów żywienia. Projekty naukowe ogółem: krajowe – 18, międzynarodowe: 2; Publikacje: ogółem ponad 550; Oryginalne prace badawcze w czasopismach: ponad 250; Monografie: 3; Rozdziały w monografiach: 23. Pięć najważniejszych prac: 1. Wądołowska L., Babicz-Zielińska E., Czarnocińska J., Food choice models and their relation with food preferences and eating frequency in the Polish population. POFPRES study. Food Policy, 2008, 33,122-134. 2. Kowalkowska J., Slowinska M.A., Słowiński D., Dlugosz A., Niedzwiedzka E., Wadolowska L., Comparison of a full food-frequency questionnaire with the three-day unweighted food records in young Polish adult women: implications for dietary assessment. Nutrients, 2013, 5, 2747-2776. 3. Wadolowska L, Kowalkowska J, Lonnie M, Czarnocinska J., Jezewska-Zychowicz M., Babicz-Zielinska E. Associations between physical activity patterns and dietary patterns in a representative sample of Polish girls aged 13-21 years: a cross-sectional study (GEBaHealth Project). BMC Public Health, 2016, 16:698. 4. Wadolowska L, Ulewicz N, Sobas K, Wuenstel J.W., Słowinska M.A., Niedzwiedzka E., Czlapka-Matyasik M., Dairy-related dietary patterns, dietary calcium, body weight and composition: A study of obesity in Polish mothers and daughters, the MODAF project. Nutrients, 2018, 10, 1-20. 5. Wadolowska L., Hamulka J., Kowalkowska J., Ulewicz N., Hoffmann M., Gornicka M., Bronkowska M., Leszczynska T., Korzeniowska-Ginter R., Changes in sedentary and active lifestyle, diet quality and body composition nine months after an education program in Polish students aged 11-12 years: report from the ABC of Healthy Eating Study. Nutrients, 2019, 11, 1-16.