Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych (Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof) Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej dla województwa małopolskiego.

Urodzony w 1953 roku, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej. Profesor Matyja jest Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, sekretarzem kapituły Medalu „Gloria Medicinae”, Członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej, Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, a także inicjatorem i twórcą Sekcji Przepuklinowej TChP oraz Przewodniczącym Krakowskiego Oddziału TChP. Od początku pracy zawodowej prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą. Jest współautorem opracowania indeksu umiejętności praktycznych z chirurgii dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM, współautorem opracowania zasad zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia ustawicznego. Profesor Matyja jest autorem licznych projektów badawczych. Jego publikacje, referaty i doniesienia kongresowe oraz pokazowe zabiegi szkoleniowe wpisują się w aktualny trend europejskich i światowych badań klinicznych. Od chwili reaktywowania samorządu lekarskiego (1989) bierze czynny udział w pracach na rzecz środowiska lekarskiego. W latach 2009 - 2017 zajmował stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, a od roku 2018 jest Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Prof. Matyja jest Członkiem Rady społecznej narodowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”, Rady programowej Forum Ochrony Zdrowia na Forum Ekonomicznym w Krynicy i Rady programowej Kongresu Zdrowia Pracodawców RP. Został nagrodzony tytułem Członka Honorowego Związku Lekarzy Polskich w Chicago w uznaniu zasług za współpracę z Polonią medyczną. Jest Członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Sieborowicach, aktywnie wspiera stowarzyszenia i organizacje humanitarne, m.in. „Lekarze Nadziei” czy „Lekarze bez granic”. Profesor Matyja jest współorganizatorem wyjazdów humanitarnych do Kamerunu. Został wyróżniony odznaczeniem „Sercem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym” oraz tytułem „Człowiek Wielkiego Serca”. Odznaczony także Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honoris Gratia przyznawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa, Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski, a także tytułem Menadżer Roku w Ochronie Zdrowia. Profesor Matyja zwyciężył w konkursie Profesjonaliści Forbesa – Zawody Zaufania Publicznego w kategorii "lekarz".