Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hubert Mach

Kierownik Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ CM, Kierownik Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Hepatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Studiów Doktoranckich

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie w roku 1974, gdzie w 1981 roku obronił doktorat w dziedzinie nauk medycznych, a w roku 1994 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 2004. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Posiada dwie specjalizacje II stopnia: z chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii. Odbył następujące staże zagraniczne - roczne: 1981-1982 post-doctoral fellowship, Division of Gastroenterology, University of California, w Irvine, USA, 1989-1990 visiting scientist, Division of Gastroenterology, University of California, Irvine, USA, a także krótkie staże: 1989r. Uniwersytet Medyczny w Munster, w Niemczech, 1992r. Department d’Hepatologie et de Gastro-Enterologie de Nutrition et d’Alcoologie, Universite de Bordeaux II, we Francji, 1995r. Department of Biochemistry and Molecular Biology, Universitat Autonoma de Barcelona w Hiszpanii. Dorobek naukowy obejmuje: 360 publikacji pełnotekstowych, w tym 196 prac oryginalnych, 95 poglądowych, 60 rozdziałów książkowych. Liczba cytowań (Web of Science): 1720, wskaźnik Hirsha: 22. Kierownik 4 i wykonawca 2 grantów naukowych KBN/MNiSW. Promotor 12 przewodów doktorskich, opiekun 6 habilitacji, prac licencjackich i magisterskich, recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł profesora. Główne zainteresowania naukowe: uszkodzenie polekowe i infekcyjne żołądka, gastroprotekcja, zaburzenia przewodu pokarmowego w zakażeniu HIV, choroba stłuszczeniowa wątroby, stres oksydacyjny i mechanizmy zakrzepowe w nieswoistych zapaleniach jelit. Funkcje na Wydziale Lekarskim UJ CM: aktualne - kierownik Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Hepatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kierownik Studiów Doktoranckich (dwie kadencje), poprzednie - prodziekan ds. stopni i tytułu naukowego (dwie kadencje). Członek Komisji Nauk Klinicznych PAN (aktualnie), 2012-2016 - członek Sekcji Nauk Medycznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 2007-2010 - członek Komisji Gastroenterologii i Hepatologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, 2005-2015 - konsultant wojewódzki ds. gastroenterologii na województwo małopolskie. Członek rad redakcyjnych pism naukowych, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i kilku Towarzystw. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.