Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

Prorektor ds. personalnych i organizacyjnych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, była Prodziekan ds. studenckich I, II i III roku I Wydziału Lekarskiego WUM. Przewodnicząca Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN, była zastępczyni przewodniczącego Komitetu, członek American Physiology Society, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego oraz Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK.

Lekarz, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i hipertensjologii, prorektor ds. personalnych i organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2020-2024, kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej (od 2013 r.), prodziekan ds. studenckich I, II i III roku I Wydziału Lekarskiego WUM w kadencji 2016-2019. Przewodnicząca Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN w kadencji 2020-2023, a w kadencji 2017-2020 zastępca przewodniczącego Komitetu, członek American Physiology Society, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego oraz Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK. Jej zainteresowania naukowe obejmują, m.in. zagadnienia związane z kardioonkologią, regulacją ciśnienia tętniczego oraz czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Odbyła szereg staży zagranicznych połączonych z prowadzeniem wykładów na europejskich uczelniach medycznych m.in. w Finlandii, Austrii, Portugalii oraz we Włoszech. Była wielokrotnie nagradzana indywidualnymi i zespołowymi nagrodami Ministra Zdrowia i Rektora WUM. Była recenzentką w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Obecnie realizuje własny grant badawczy w ramach projektu OPUS. Jest promotorem kilku przewodów doktorskich oraz opiekunem grantów badawczych (Preludium, Diamentowy Grant). Była inicjatorką i organizatorem wielu konferencji naukowych (Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk a także Konferencji Naukowych I Wydziału Lekarskiego). Recenzuje artykuły naukowe w pismach krajowych i zagranicznych. Zasiada w jury konkursowym i recenzuje prace na studenckich konferencjach naukowych.