Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf
Nagranie E-konferencji z dnia 4 czerwca 2020 r. pt. Raport z 1. Kongresu "Zdrowie Polaków 2019" – podsumowanie i wnioski

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bręborowicz

Kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego Collegium Maius im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

W roku 1978 ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalizował się w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, a następnie chorób wewnętrznych. Od 1980 roku pracuje w Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od początku pracy zawodowej kontynuował swoje zainteresowania naukowe z czasów studenckich, czego efektem była w 1980 roku rozprawa doktorska, a w 1986 roku habilitacja. Tytuł profesora uzyskał w 1994 roku. Główne tematy badawcze dotyczą patofizjologii dializy otrzewnowej, biozgodności terapii nerkozastępczej, patofizjologii śródbłonka. Współpraca naukowa z Uniwersytetem w Toronto, Instytutem Karolinska w Sztokholmie, Uniwersytetem w Berlinie, Uniwersytetem Aichi w Nagoja. Sumaryczna wartość wskaźnika IF = 297,189, indeks Hirsha = 23.