Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Kierownik Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Kierownik Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Posiada specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, medycyny nuklearnej i zdrowia publicznego. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. the Endocrine Society, a także Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Europejskiego Towarzystwa Tarczycowego. W latach 1990–1993Był członkiem Zarządu Europejskiej Grupy Badania Szyszynki (EPSG), a ponadto był członkiem Zarządu Głównego Europejskiej Federacji Towarzystw Endokrynologicznych (1994–2001), jak również Prezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (1993–1999), Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (2007-2017) oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej (od 2017 i nadal). Prof. Andrzej Lewiński pełnił szereg ważnych funkcji, był m.in. Dyrektorem Departamentu Nauki i Kształcenia Ministerstwa Zdrowia (1997–2000), jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie endokrynologii (1994–2002 oraz od roku 2009 i nadal). Był pierwszym Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2002–2008) oraz Wiceprzewodniczącym Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych (2008–2012). W latach 2011 – 2020 był członkiem Sekcji IV (Medycznej) Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jego działalność redakcyjna w polskich i zagranicznych czasopismach obejmuje, m.in. funkcję Redaktora Naczelnego Endokrynologii Polskiej (2000–2002), Redaktora Honorowego Neuroendocrinology Letters (2006-2015) oraz Redaktora Naczelnego Thyroid Research, BMC Ltd., Londyn (od 2008 do 2020). Prof. Andrzej Lewiński jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Został również odznaczony Medalem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej im. Prof. Tadeusza Pawlikowskiego za zasługi w dziedzinie endokrynologii dziecięcej (2011). W roku 2013 otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa St. Elizabeth University of Health and Social Sciences w Bratysławie. Profesor Lewiński jest autorem bądź współautorem ponad 500 prac oryginalnych, publikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i polskich, w tym ponad 100 - z zakresu endokrynologii dziecięcej. Wyróżniony kilkanaście razy nagrodami Ministra Zdrowia za działalność naukową. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004), Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1998) oraz Honorową Odznaką Miasta Łodzi (2012). Od 2000 roku jest kierownikiem Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a od 2005 roku również kierownikiem Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.