Prof. dr hab. n med. Anna Krakowiak

Klinika Toksykologii, Oddział Toksykologii, Instytut Medycyny Pracy im prof. Jerzego Nofera w Łodzi

Od 1989 jestem zatrudniona w Instytucie Medycyny Pracy (IMP) im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi; początkowo w Klinice Chorób Zawodowych, a od 2008 roku zostałam powołana na stanowisko Kierownika Oddziału Toksykologii (OT). Aktualnie pełnię funkcję kierownika Kliniki Toksykologii. Jestem specjalistą II stopnia w dziedzinie toksykologii klinicznej, medycyny pracy i chorób płuc. W 2011 roku, decyzją Rady Naukowej IMP zostałam powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego; a w 2021 roku (marzec) na stanowisko profesor. Od początku zatrudnienia w OT IMP moja działalność badawcza dotyczyła, min.: oceny charakteru zmian i tendencji zachodzących w zakresie częstości, uwarunkowań i przyczyn ostrych zatruć w aglomeracji łódzkiej, ale również w skali całego kraju; analizy charakteru zmian i tendencji zachodzących w zakresie przyczyn zgonów z powodu ostrych zatruć w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji łódzkiej; zagadnień ostrych zatruć klasycznymi narkotykami i nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP), tzw. dopalaczami skutki ich używania. W 2018 roku rozpoczęłam współpracę wieloośrodkową z Ośrodkami Toksykologicznymi w Europie Środkowej i Wschodniej w ramach realizacji projektu pt. „Standard operating procedure for data collection for the study on Viperidae Snakebites in Central and Eastern European Countries- CEE-Viper”. W latach 2018 - 2019 pełniłam funkcję koordynatora merytorycznego projektu „DOPMED - system rejestracji i identyfikacji zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi w Polsce jako kluczowe źródło szybkiego reagowania na niepożądane skutki ich używania”. Aktywnie uczestniczę w działalności: Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego; Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, aktualnie jestem członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. W 2019 roku zostałam powołana na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie toksykologii klinicznej. Poza działalnością naukową jestem również zaangażowana w działania popularyzujące naukę, prowadzę wykłady na konferencjach popularno-naukowych, przygotowuję publikacje popularno-naukowe i informacje prasowe dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z tematyką ostrych zatruć.