Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB, przewodnicząca Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku; kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB; Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB; przewodnicząca Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, Redaktor naczelna czasopisma naukowego Progress in Health Sciences. Członek CK i Rady Doskonałości Naukowej, do kwietnia 2018 roku przewodnicząca Rady Fundacji "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami. Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, od 2017 roku Prezes Stowarzyszenia Pro Salute, ekspert PKA. Ekspertka w ogólnopolskiej kampanii Znane Ekspertki. Społecznik, pomysłodawczyni i organizatorka dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Członek Miejskiego Zespołu Koordynującego Realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2020 w Białymstoku. Aktywność zawodową łączy z działalnością społeczną i charytatywną, przede wszystkim na rzecz dzieci chorych z dystrofią mięśniowa i niepełnosprawnych. Organizatorka licznych akcji dobroczynnych na rzecz potrzebujących w kraju i na świecie – kwest, koncertów, aukcji itp. W roku 2018 nominowana w kategorii całokształt dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa do VII edycji Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody" oraz na Osobowość Roku 2017 i 2018 w kategorii „Działalność Społeczna i Charytatywna” do Plebiscytu organizowanego przez Kurier Poranny i Gazetę Wyborczą. Powstały z jej inicjatywy Uniwersytet Zdrowego Seniora i Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej został nominowany do Podlaskiej Marki roku oraz uzyskał tytuł Miejsca Przyjaznego Seniorom. Nagrodzona tytułem "Człowiek wiedzy i doświadczenia" nadanym przez Kapitułę Koalicji Prezesi-Wolontariusze (2018) oraz Tytułem „Społecznika Roku 2018” Tygodnika „Newsweek Polska” (2019). Członek komitetów redakcyjnych i naukowych 12 czasopism naukowych, recenzent 59 czasopism naukowych, członek 7 towarzystw naukowych, promotor 37 zakończonych rozpraw doktorskich. Autorka i współautorka ponad 520 prac, 17 podręczników, 63 monografii, 44 rozdziałów w podręcznikach i 440 rozdziałów w monografiach, 482 komunikatów zjazdowych. Zainteresowania naukowe obejmują mikologię lekarską, laboratoryjną i środowiskową, problemy stygmatyzacji, opieki paliatywnej i wielokulturowości w medycynie, tanatoedukację oraz interdyscyplinarne badania naukowe związane z promocją zdrowia i samoopieką w zdrowiu i chorobie, jakością życia pacjentów w różnych stanach chorobowych, narażeniami zawodowymi pracowników ochrony zdrowia, zachowaniami ryzykownymi.