Prof. dr hab. n. med. Janusz Dzięcioł

Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł – absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku z roku 1983. W roku 1987 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w roku 1996 stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał w 2003 roku. W latach: 2016-2020 oraz 2020-obecnie – Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego, 2000-Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka, 2019-Prezes Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej. Łączny dorobek naukowy prof. dr hab. Janusz Dzięcioła obejmuje ponad czterysta publikacji i komunikatów. Główny kierunek prac badawczych związany jest z diagnostyką cytologiczną nowotworów i hematopatologią. Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł pełni liczne funkcje w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, między innymi jest Prorektorem ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego, członkiem Senatu UMB, Prezesem Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej, Prezesem Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Kierownikiem Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka. Poprawa funkcjonowania ochrony zdrowia i jakości opieki nad pacjentem jest głównym celem jego działalności organizacyjnej.