Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż

Kierownik III Kliniki Chorób Płuc i Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Urodzony 01.06.1952 w Warszawie. W latach 1971-1977 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W 1980 roku zakończył Iº specjalizacji w zakresie radioterapii, w 1980 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1983 IIº specjalizację w zakresie radioterapii. W latach 1984-1986 Profesor Roszkowski-Śliż był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Kolonii. W 1986 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 1992 tytuł profesora nauk medycznych. W 2003 roku zakończył specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej, natomiast w 2004 w dziedzinie zdrowia publicznego. W latach 1977–1978 pracował w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie jako Asystent w Klinice Gastroenterologii i Przemiany Materii. Między 1978 a 1982 rokiem był Asystentem na Klinicznym Oddziale Radioterapii w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1982 roku pracuje w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie: w latach 1982-1988 jako specjalista, od 1983 do 1988 jako adiunkt, następnie między rokiem 1988 a 1993 jako docent i od roku 1993 jako profesor. Od roku 1987 jest Kierownikiem Kliniki, a w latach 1991 do 2017 był Dyrektorem Naczelnym Instytutu. W dorobku naukowym Profesora jest ponad 300 publikacji z zakresu onkologii klinicznej, doświadczalnej, pulmonologii, immunologii i zdrowia publicznego o charakterze prac oryginalnych, monografii i rozdziałów w podręcznikach. Publikował w czołowych czasopismach światowych, takich jak: "Lung Cancer", "Immunobiology", "Journal of Cancer Research and Clinical Oncology", "Oncology", "International Journal of Cancer", "European Journal of Respiratory Diseases", "Cancer Immunology, Immunotherapy" oraz w wydawnictwach: Academic Press i Plenum Press. Był promotorem 12 zakończonych obroną przewodów doktorskich. Należy do Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiej Unii Onkologii, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, European Respiratory Society, International Union against Tuberculosis and Lung Diseases oraz Societas Humboldtiana Polonorum. W latach 2001-2020 był członkiem Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, od 2015 do 2020 Przewodniczącym tej Rady. Od roku 2015 Profesor zasiada w Radzie Naukowej Centrum Onkologii Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie, której Przewodniczącym jest od roku 2017. W latach 1993-2013 Profesor Roszkowski-Śliż pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chorób płuc. Od 2004 do 2005 był Wiceprzewodniczącym Panelu Główne Pilotażowego Programu Foresight w polu badawczym „Zdrowie i Życie”. Między rokiem 2006 a 2010 zasiadał w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a w latach 2007-2010 w Radzie Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Profesor Roszkowski-Śliż zasiadał także w Radach Naukowych: Narodowego Instytutu Leków, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Instytutu Medycyny Wsi. W 2000. roku Profesor otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za opracowanie oraz wdrożenie zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych na drobnokomórkowego raka płuca. W roku 2014 został odznaczony Medalem Gloria Medicinae.