Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Krzysztof Stanisław Klukowski

Członek Komitetu Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1969) i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1971); specjalista medycyny lotniczej, sportowej i rehabilitacji medycznej. Obszary działalności naukowej Profesora Klukowskiego to fizjologia wysiłku, odnowa biologiczna, zespoły przeciążeniowe kręgosłupa, normy wydolności, przygotowanie specjalne pilotów i kosmonautów oraz promocja zdrowia. Profesor Klukowski ma w swoim dorobku 205 publikacji naukowych, w tym 10 książek (redaktor naczelny, autor i współautor). W latach 1997 - 2002 zajmował stanowisko komendanta Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, od roku 2003 do 2005 był prorektorem ds. promocji i sportu AWF J. Piłsudskiego w Warszawie. Profesor Klukowski jest nauczycielem akademickim - na AWF w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Fizjoterapii - w Pułaskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej, Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego. Profesor Klukowski pełnił także funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, był członkiem Międzynarodowej Akademii Medycyny Lotniczej i Kosmicznej. Od 2017 do 2020 roku był Przewodniczącym Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Profesor Klukowski jest Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Za wybitne osiągnięcia w lotnictwie polskim otrzymał nagrodę „Błękitne Skrzydła”. Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego przyznała Profesorowi Klukowskiemu tytuł doktora honoris causa. Został także odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.