Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach

Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ICZMP) Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidowego (PTL), Sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS)

Prof. dr hab. Maciej Banach – FAHA, FESC, FNLA, FASA, FRSPH Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ICZMP) Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidowego (PTL), Sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS) Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ICZMP) od lutego 2014 roku. Kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim, profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz ICZMP. Jest członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Miażdżycy (EAS) jako doradca ds. relacji/kontaktów z Unią Europejską oraz członkiem zarządu na Europę Międzynarodowego Towarzystwa Miażdżycowego (IAS). Jest założycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidowego (2011) – oficjalnego partnera National Lipid Association (NLA, USA) oraz przewodniczącym Oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2009). Prezes Fundacji Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”. Prof. Maciej Banach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012. Opublikował prawie 1000 prac z zakresu nadciśnienia, dyslipidemii, kardiologii, kardiochirurgii i stratyfikacji ryzyka (719 wg. PubMed, 938 wg. Web of Knowledge/Publons, 668 wg. do SCOPUS, 990 wg ResearchGate – wynik RG Score: 53,46 i >1000 wg Google Scholar). Jego łączne IF (dla prac pełnotekstowych) wynosi ponad 10,000 pkt., liczba cytowań: 18,496 (wg Web of Science Core Collection/Publons with >4300 citations for year 2019), 19,584 (acc. SCOPUS; with >5000 citations for year 2019), 22,284 (acc. ResearchGate), and 29,854 (acc. Google Scholar; with >7000 citations for year 2019),Indeks Hirscha = 59 (WoS), 59 (SCOPUS), 67 (ResearchGate) i 73 (i10 index: 442) (Google Scholar). Prof. Banach znajduje się w grupie 1% najbardziej cytowanych naukowców na świecie (w (obszarze badań medycyny klinicznej oraz farmakologii i toksykologii) według wskaźników Essential Science Indicators by Clarivate (z 29 pracami ocenianymi jako TOP Papers). Znajduje się również w grupie 10 najlepszych światowych ekspertów według ExpertScape w dziedzinie statyn / cholesterolu LDL / lipoproteiny i cholesterolu / lipoproteiny HDL. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.