Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Po ukończeniu Akademii Medycznej w Poznaniu, nieprzerwanie pracuje w Klinice Endokrynologii UM. Jest specjalistą Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej. Od 2011 roku jest kierownikiem Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Profesor Marek Ruchała opublikował ponad 500 prac naukowych o współczynniku oddziaływania IF około 580, ponad 30 rozdziałów w książkach, 2 atlasy USG tarczycy oraz ponad 300 doniesień zjazdowych. Główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół diagnostyki obrazowej i genetycznej chorób endokrynologicznych oraz udziału neuropeptydów irisiny, ghreliny, obestatyny, hepcydyny i wielu innych w regulacji hormonalnej Prace te są szeroko cytowane na świecie. Był lub jest członkiem editorial board wielu czasopism krajowych I zagranicznych Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz sekretarza Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego oraz skarbnika Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej, delegat The European Society of Endocrinology Council of Affiliated Societies (ECAS). W 2017 roku został członkiem z wyboru Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych na lata 2017-2020. Pełni funkcję kanclerza Kolegium Nauk Medycznych.