Prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska

Kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego chorób Zwyrodnieniowych Centralnego Układu Nerwowego Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Pracuje w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, jest kierownikiem Zespołu Kliniczno-Badawczego chorób Zwyrodnieniowych Centralnego Układu Nerwowego, specjalistą w dziedzinie neurologii oraz neuropatologii. Od 30 lat zajmuje się otępieniem. Organizatorka pierwszego w Warszawie wielospecjalistycznego „Oddziału Alzheimerowskiego”. Od trzydziestu lat walczy o organizację opieki dla chorych w różnych stadiach otępienia oraz o wsparcie Państwa dla ich rodzin w ramach państwowej opieki medycznej i społecznej . Autorka wielu rozdziałów w monografiach, podręcznikach i także współautorka i autorka 193 prac oryginalnych w obszarze szeroko pojętego problemu naukowego, jakim jest otępienie. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i jego wice-prezes, a także Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Członek Zarządu Polskiej Rady Mózgu.