Prof. dr hab. n. med. Michał Witt

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, Kierownik Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej

Polski biolog molekularny, lekarz genetyk. Ukończył studia biologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz lekarskie na Akademii Medycznej w Poznaniu. Staż podoktorski odbył na University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA. Jest Dyrektorem Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (od 2016 roku) oraz od roku 1997 kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej. W latach1999 – 2015 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Profesor Witt jest redaktorem działu Human Genetics "Journal of Applied Genetics” od 2001 r. W latach 1996-2002 był członkiem Scientific/Medical Advisory Council (SMAC) przy International Cystic Fibrosis (Mucoviscidosis) Association (ICFMA). Główne zainteresowania naukowe Profesora Witta to genetyka molekularna chorób dziedzicznych układu oddechowego (mukowiscydoza, zespół nieruchomych rzęsek), molekularne aspekty chorób hematoonkologicznych i transplantacji szpiku. Zaangażowany w poradnictwo genetyczne, specjalista genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej. Wykłada na Uniwersytecie SWPS. Jest autorem licznych prac naukowych i redaktorem wydawnictw książkowych, m.in. „Molecular Haematology” (Springer, 2009). Odznaczony Medalem Śniadeckiego Wydziału Nauk Medycznych PAN oraz Złotym Krzyżem Zasługi.