Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek

Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji

W 1958 r. ukończył studia lekarskie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Na tej uczelni zdobył wszystkie kolejne stopnie naukowe od starszego asystenta do profesora kierownika kliniki chirurgicznej, prorektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Był promotorem 22 doktoratów, 3 habilitacji ,wychowawcą 24 specjalistów z chirurgii ogólnej oraz 18 z chirurgii naczyniowej. Wiedzę medyczną pogłębiał na stypendiach zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech. Był konsultantem w WHO przekazując wiedzę lekarzom poza granicami polski w Szwecji, Indiach i Korei. Jest członkiem wielu towarzystw lekarskich polskich i zagranicznych w tym prezesem European Vascular Surgery a także Central European Vascular Forum. Pełnił funkcję Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Naczyniowej, był organizatorem wielu Konferencji Krajowych i Międzynarodowych dla wymiany wiedzy polskich lekarzy z zagranicznymi. Za swoją działalność zawodową, pracę społeczną oraz aktywność w wielu towarzystwach naukowych został wyróżniony m. in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.