Prof. dr hab. n. med. Paweł Stręk

Katedra i Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. W 1991 roku obronił doktorat na temat: „Kostnienie chrząstki tarczowatej krtani u człowieka”. W 1998 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z tematu „Optymalizacja zastosowania operacji częściowego usunięcia krtani z powodu raka o pierwotnej lokalizacji w piętrze nadgłośniowym”. Od roku 2010 profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Od roku 2016 profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1981–1993 pracował w Zakładzie Anatomii Opisowej AM w Krakowie. Od 1985 roku pracuje w Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM w Krakowie, a obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 prodziekan ds. organizacyjnych i kształcenia klinicznego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor 180 prac naukowych, głównie na temat anatomii głowy i szyi, onkologii, rynologii oraz zaburzeń połykania. Autor i współautor 250 wystąpień na krajowych i międzynarodowych zjazdach i kongresach. W latach 1998–2000 sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. W latach 1994–2006 skarbnik Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. W latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. W latach 2010-2014 przewodniczący Oddziału Małopolskiego PTORLChGiS. W latach 2008-2012 przewodniczący Komisji ds. Nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego Zarządu Głównego PTORLChGiS. W latach 2013-2017 przewodniczący Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej PTORLChGiS. W latach 2011-2015 przedstawiciel Polski we władzach Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego. Od roku 2017 Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. W latach 1997-1998 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie otolaryngologii dla województwa krośnieńskiego, a od sierpnia 2019 roku Konsultant Wojewódzki w dziedzinie otolaryngologii dla województwa małopolskiego. W latach 2007-2019 zastępca kierownika Oddziału Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a od stycznia 2020 pełni obowiązki Kierownika Oddziału Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.