Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Przewodnicząca Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Przewodnicząca Komisji Chorób Układu Oddechowego, Członek Rady Naukowej I Wydziału Lekarskiego WUM, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Wojskowego Instytutu Medycznego

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Zatrudniona od 1977 roku w AM, po zmianie nazwy (2007) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii na stanowisku profesora zwyczajnego od 1995 roku, w latach 2000-2014 kierownik Katedry i Kliniki. Prodziekan I Wydziału Lekarskiego i koordynator Programu Socrates Erasmus (1999-2002 ). Prorektor d/s. Nauki i Współpracy z Zagranicą (2005-2008). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w roku 1980, stopień doktora habilitowanego w roku 1990, tytuł profesora w 1995. Specjalista II st. w dziedzinach: choroby wewnętrzne, kardiologia, choroby płuc, alergologia. Konsultant województwa Mazowieckiego w dziedzinie choroby płuc (1990-2014), Przewodnicząca Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Przewodnicząca Komisji Chorób Układu Oddechowego i V-ce Przewodnicząca Komitetu Patofizjologii (2006-2012). Członek Rady Naukowej I Wydziału Lekarskiego WUM, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Wojskowego Instytutu Medycznego. Członek kilku Komisji przy Ministrze Nauki m in. Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą oraz przy Ministrze Zdrowia m. in. Zespól Ekspercki do prac nad Centralną Baza Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Przewodnicząca Zespołu Ekspertów d/s akredytacji w zakresie prowadzenia specjalizacji i staży w dziedzinie Choroby Płuc. Członek kilku Towarzystw Naukowych w kraju i zagranicą w tym American College Chest Physician Fellow i delegat na Polskę w ACCP, honorowy członek PTChP Autorka ponad 600 publikacji, 10 podręczników i skryptów dla studentów. Kierownik wielu grantów naukowych Min Nauki, Promotor 25 przewodów doktorskich opiekun 4 przewodów habilitacyjnych. Członek Rady Naukowej czasopism medycznych: Wiadomości Lekarskie, Polski Merkuriusz Lekarski, Pneumonologia i Alergologia Polska, Astma Alergia Immunologia, Onko Review, Int J. Pneumonology and Immunology, J. Pediatric Pneumonology and Related Research, Standardy Medyczne, Nowa Klinika, Terapia. Prezes Stowarzyszenia Zdrowe Płuca od 2000 r. Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego ponad 20 konferencji naukowo-szkoleniowych/. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Honorową za zasługi dla ochrony zdrowia i Medalem za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Chazan otrzymała także 30 nagród JM Rektora (naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych) oraz 2 nagrody Ministra Zdrowia.