Prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski

Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Katedry Fizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika, a obecnie Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Specjalizuje się w fizjologii człowieka, a w szczególności w fizjologii przewodu pokarmowego. Od 2008 roku kieruje Zakładem Fizjologii Doświadczalnej, a od roku 2009 objął funkcję Kierownika Katedry Fizjologii UJCM. W latach 1985-1987 i 1988-1989 odbył staże naukowe w Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, Long Beach w Stanach Zjednoczonych, a w latach 1995 oraz 1999 jako Visiting Profesor na stażach naukowo-badawczych w Klinikach Medycyny Wewnętrznej i Gastroenterologii Uniwersytetów Medycznych w Erlangen i Munster w Niemczech. Zajmuje się patomechanizmem choroby wrzodowej, a zwłaszcza aspektami wydzielniczymi i endokrynnymi, przy zastosowaniu różnych doświadczalnych modeli wrzodu trawiennego, służących do oceny działania gastroprotekcyjnego różnych czynników fizjologicznych, w tym prostaglandyn, tlenku azotu (NO), czynników wzrostowych czy hormonów żołądkowo-jelitowych. Zgodnie z bazą Web of Science, Prof. Brzozowski opublikował 660 publikacji i 7 rozdziałów w podręcznikach, które dotyczą fizjologii i patofizjologii przewodu pokarmowego, mechanizmów gastroprotekcji i gojenia wrzodów trawiennych. Zdecydowana większość prac opublikował w renomowanych czasopismach takich jak Am J Physiology, J Clin Investigation, Gastroenterology, Digestion, J Physiol, J Physiol Pharmacol. Indeks cytacji Prof. Brzozowskiego wg. Web of Science wynosi 10 282 natomist Indeks Hirscha = 52. Od roku 2008 Prof. Brzozowski jest Redaktorem naczelnym czasopisma miedzynarodowego Journal of Physiology and Pharmacology, a także członkiem Rad Redakcyjnych czasopism World Journal of Gastroenterology, Digestion, Mediators of Inflammation i Gastrointestinal Disorders. W roku 2004 otrzymał prestiżową Nagrodę im. Tadeusza Browicza przyznaną przez Polską Akademię Umiejętności, za osiągnięcia nad wyjaśnieniem mechanizmu powstawania owrzodzeń żołądkowo-jelitowych. Jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, a od roku 2013 jest członkiem korespondentem PAN. Aktualnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Jest członkiem Nowojorskiej Akademii Nauk, Komitetu Wykonawczego Sekcji Farmakologii Unii Nauk Farmakologicznych (IUPHAR) oraz członkiem Zarządu Głównego Międzynarodowej Sekcji do Badań nad Wrzodem Trawiennym (ICUR), jako jedyny reprezentant z naszego kraju. W 2008 roku został Honorowym Profesorem University of California, Irvine. Był wielokrotnie nagradzany indywidualnymi i zespołowymi nagrodami MEN (13-krotnie), PAN (2-krotnie) oraz Ministra Zdrowia (3-krotnie). Jest członkiem Komisji Układu Trawienia Gastroenterologii i Hepatologii Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN i Komisji Patofizjologii Klinicznej Wydział Nauk Medycznych PAN. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum do spraw nauki i kontaktów międzynarodowych.