Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Buczko

Były Przewodniczący Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk, Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Studia ukończył w roku 1967 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1971 obronił doktorat w Zakładzie Farmakologii, a w roku 1977 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w roku 1986. Specjalności profesora Buczko to farmakologia krwi oraz układ krążenia. W latach 1987-1989 zajmował stanowisko prorektora Akademii Medycznej w Białymstoku, był także prodziekanem i dziekanem Wydziału Lekarskiego tejże uczelni. Staże i współpraca naukowa: Instytut Farmakologii „Mario Negri”, Mediolan, Włochy; Instytut Farmakologii i Toksykologii UM w Kolonii (Niemcy); Instytut Fizjologii UM w Hammamatsu (Japonia); Do największych osiągnięć profesora Buczko należą: wykazanie wpływu produktów degradacji fibrynogenu na OUN, wyjaśnienie mechanizmu interakcji tych peptydów z obwodowym układem adrenergicznym, określenie roli prostaglandyn w mechanizmie działania produktów degradacji fibrynogenu, zbadanie mechanizmu działania niektórych leków odchudzających wpływających na neurony serotoninowe w OUN, badania mechanizmu działania przeciwzakrzepowego leków hipotensyjnych blokujących układ RAS. Profesor otrzymał następujące wyróżnienia: Stypendium Fundacji International Johanahoff Felowship w Nowym Jorku dla samodzielnych pracowników nauki; Nagroda Fundacji Buchnera – 1998; Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1998; Medal za Zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - 2012. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego – członek i prezes (1995-1998); PAN – członek Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych od 1996, (2013-2020) Przewodniczący Komitetu, członek Komitetu Terapii i Leku PAN od 2013, członek korespondent PAU; inne: członek listy 30 najczęściej cytowanych (powyżej 2000 cytowań) naukowców w zakresie farmakologii i fizjologii w ostatnim 50-leciu. Hobby Pana Profesora to działka oraz narciarstwo alpejskie. Żonaty, dwóch synów. Jest pracownikiem Wydziału Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku. Założyciel i Kierownik Zakładu Farmakodynamiki na Wydziale Farmaceutycznym (1986-2012) AM w Białymstoku. Publikacje: 340; książki: 4; patenty: 4; wypromowanych doktorów: 44.