Prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Prezydent European Head and Neck Society (kadencja 2018-22)

Od wielu lat jest najlepiej rozpoznawanym polskim laryngologiem chirurgiem głowy i szyi w Europie zajmującym się zagadnieniami związanymi z leczeniem nowotworów głowy i szyi. Autor ponad 200 prac, doniesień i referatów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Dotyczą one przede wszystkim profilaktyki i zakażenia wirusem HPV w nowotworach głowy i szyi oraz czynników kancerogennych oraz markerów nowotworowych w rakach głowy i szyi. Inne zagadnienia poruszane w pracach to chirurgia głowy i szyi ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości rekonstrukcyjne po rozległych operacjach oraz funkcjonalna chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych. Prof. Wojciech Golusiński jest inicjatorem, twórcą merytorycznym i organizacyjnym Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W 2016r. został powołany przez Ministerstwo Zdrowia na stanowisko eksperta w zakresie nowotworów głowy i szyi. Jest założycielem i Prezesem Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi.