Prof. dr hab. n. biol. Paweł Kisielow

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności

Immunolog, profesor w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Członek korespondent PAN oraz członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Wiele lat pracował w renomowanych ośrodkach naukowych na świecie, takich jak: Sloan-Kettering Cancer Institute (SKI) w Nowym Jorku, Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ)w Heidelbergu, czy w Instytucie Immunologii (BII) w Bazylei. W latach 2001-2005 był stypendystą (International Scholar) Instytutu Howarda Hughesa (HHMI). Współodkrywca dwóch głównych, czynnościowo odmiennych rodzajów limfocytów T (Kisielow i wsp., Nature 1975): CD4, które w układzie odpornościowym pełnią funkcje regulacyjne (hamującą i stymulującą) oraz CD8, które są cytotosyczne tzn. są w stanie zabijać komórki nowotworowe, zakażone i obce, ale także własne zdrowe, jak ma to miejsce w przypadku chorób autoimmunologicznych, np. cukrzycy. Wraz z Haraldem von Boehmerem i współpracownikami wyjaśnił centralne mechanizmy rozwoju i selekcji limfocytów CD4 i CD8 w grasicy (Kisielow i wsp. Nature 1988; von Boehemer i Kisielow, Science 1990), odpowiedzialne za tolerancję immunologiczną oraz tzw. „restrykcję MHC” czyli ograniczenie możliwości rozpoznawania antygenów przez limfocyty T, do antygenów prezentowanych w kontekście cząsteczek głównego kompleksu zgodności tkankowej. Laureat nagrody im. Alfreda Jurzykowskiego (Nowy Jork 1992) i Europejskiej Nagrody Naukowej Koerbera (Hamburg 1997, razem z Haraldem von Boehemerem i Klausem Rajewskym) oraz Nagrody Premiera za wybitny dorobek naukowy (Warszawa 2003). Najważniejsze publikacje: • Kisielow P., Hirst J., Shiku H., Beverley P., Hoffman M., Boyse E., Oettgen H.: Ly antigens as markers for functionally distinct subpopulations of thymus-derived lymphocytes of the mouse. Nature. 1975; 253:219-20. • Kisielow P., Bluthmann H., Staerz U., Steinmetz M., von Boehmer H.: Tolerance in T-cell-receptor transgenic mice involves deletion of nonmature CD4+8+ thymocytes. Nature. 1988; 333:742-6. • von Boehmer H., Teh H., Kisielow P.: The thymus selects the useful, neglects the useless and destroys the harmful. Immunol. Today. 1989; 10:57-61. • Kisielow P., Teh H., Bluthmann H., von Boehmer H.: Positive selection of antigen-specific T cells in thymus by restricting MHC molecules. Nature. 1988; 335:730-3. • von Boehmer H., Kisielow P.: Self-nonself discrimination by T cells. Science. 1990; 248:1369-73. • Swat W, Ignatowicz L, von Boehmer H, Kisielow P.: Clonal deletion of immature CD4+8+ thymocytes in suspension culture by extrathymic antigen-presenting cells. Nature. 1991; 351:150-3. • Cebula A., Seweryn M., Grzegorz A., Rempala G.,Pabla S.,, McIndoe R., Denning T., Bry L., Kraj P., Kisielow P., Ignatowicz L. : Thymus-derived regulatory T cells contribute to tolerance to commensal microbiota. Nature 2013, 497: 258-62.