Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski

Honorowy Przewodniczący Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Genetyk, biotechnolog, z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, emerytowany kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pionier badań DNA w kraju dla potrzeb diagnostycznych oraz prekursor upowszechnienia diagnostyki molekularnej (odcisk genetyczny, DNA fingerprinting, 1987; amplifikacja DNA metodą łańcuchowej reakcji polimerazy, PCR, 1989). Zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią, badaniami medyczno-sądowymi i badaniem DNA z wykopalisk. Prace z zakresu biotechnologii medycznej stanowią obecnie główny nurt jego zainteresowań i obejmują uzyskiwanie transgenicznych zwierząt jako bioreaktorów do wytwarzania peptydów (króliki, kozy) oraz tkanek dla potrzeb ksenotransplantacji (świnie). Opatrunki biologiczne ze skóry transgenicznych świń zostały wielokrotnie zastosowane w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl. Brał udział w opracowaniu preparatu przeciwbólowego na bazie konopi, przygotowaniu szałwii o właściwościach przeciwpróchniczych, funkcjonalnych nano- i mikromateriałów włókienniczych, biotechnologicznej konwersji glicerolu do polioli i kw. dikarboksylowych oraz opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo i miskanta. Prof. Słomski jest autorem 17 książek oraz ponad 300 prac naukowych. Promotor 29 przewodów doktorskich oraz 104 prac magisterskich. Członek Rad Naukowych: Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (przewodniczący od 2015), Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (przewodniczący od 2009), Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Instytutu Zootechniki - PIB oraz Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przewodniczący Komisji ds. GMM i GMO i Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN (przewodniczący od 2007), członek założyciel Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce (wiceprezes) i Pol. Tow. Genetyki Człowieka, członek Pol. Tow. Genetycznego i Pol. Tow. Biochemicznego. Uczestniczył w realizacji 44 projektów badawczych. Wykształcił ponad 1000 uczestników 25 edycji Szkół Letnich. Delegat PAN i rządu na Konferencjach ONZ poświęconych zakazowi stosowania broni biologicznej i toksykologicznej w Genewie, Warszawie i Pekinie. Przebywał na stażach naukowych na Uniwersytetach Chicago, Illinois, Getyndze (Fundacja Humboldta) i Harvard Medical School. Biegły sądowy z dziedziny genetyka człowieka (od 1992). Specjalista z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej i laboratoryjnej genetyki sądowej.