Prof. dr hab. sztuk muz. Ryszard Zimak

Przewodniczący Jury Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Studia ukończył z wyróżnieniem w roku 1971. Jako pedagog macierzystej Uczelni przez dwie kadencje był dziekanem, dwukrotnie prorektorem, a w latach 1999 – 2002 i 2002 – 2005 oraz 2012 – 2106 pełnił funkcję rektora Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina, a później obecnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Uczestniczył w pracach wielu akademickich ciał kolegialnych, m.in. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jako przewodniczący konferencji rektorów uczelni artystycznych, oraz w latach 2012 – 2016 wiceprzewodniczący Prezydium KRASP. Obecnie jest członkiem Sekcji Sztuki Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Był dyrygentem Chóru Filharmonii Narodowej /1977 – 1983/ oraz dyrygentem i kierownikiem Chóru Warszawskiej Opery Kameralnej /1983 – 2013/ a także przez ponad 20 lat kierownikiem chórów UMFC. Wraz z Chórem Kameralnym warszawskiej Uczelni w roku 1987 uzyskał I nagrodę w Konkursie BBC i Deutschlandfunk „Let the peoples sing”. Specjalizuje się w wykonawstwie wielkich dzieł oratoryjnych J.S. Bacha, G. F. Händla, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, a także G. Verdiego, I. Strawińskiego, K. Szymanowskiego, C. Orffa, i in. Dokonał licznych współczesnych prawykonań dzieł kompozytorów polskich takich jak W. Dankowski, J. Elsner, J. Kozłowski a także T. Paciorkiewicz, W. Rudziński, St. Moryto. W roku 2016 poprowadził światowe prawykonanie oratorium „Missa Solemnis” Marty Ptaszyńskiej. Koncertował w wielu krajach Europy a także w Korei Południowej, na Tajwanie i w USA. Wielokrotnie występował z programem symfonicznym i oratoryjnym na estradach polskich filharmonii, a przede wszystkim macierzystej Uczelni, w Zamku Królewskim i w świątyniach Warszawy. Jego absolwenci klasy dyrygentury chóralnej prowadzą znaczącą działalność artystyczną z prowadzonymi przez siebie zespołami. Zajmują także odpowiedzialne stanowiska akademickie. Profesor Ryszard Zimak jest zapraszany jako juror i przewodniczący jury konkursów dyrygenckich i festiwali chóralnych. Ma w swoim dorobku nagrania CD, a także nagrania radiowe i telewizyjne.