Prof. dr med. (USA), dr n. med. Jarosław J. Fedorowski, prof. UWM

Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Członek światowej grupy roboczej “Beyond COVID-19” Międzynarodowej Federacji Szpitali IHF. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia. Karierę rozpoczynał w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu. Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku oraz Georgii. Następnie lekarz konsultant, szef departamentu medycyny i członek zarządu szpitala ds medycznych oraz samodzielny pracownik akademicki University of Vermont Health Network. Absolwent studiów executive MBA w USA oraz szkoleń podyplomowych na m. in. Harvard Medical School, Temple University School of Medicine i American College of Physician Executives. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1997 uzyskał promocję na stopień docenta, a w 2003 – promocję na stopień profesora nadzwyczajnego medycyny klinicznej na University of Vermont w USA. Profesor w Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. Wykładowca uniwersytecki przedmiotów: zdrowie publiczne, epidemiologia, opieka zintegrowana, profesjonalizm w medycynie oraz zarządzanie w ochronie zdrowia. Kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa, muzyk zespołu Kardioband.