Stanisław Maćkowiak

Prezes Federacji Pacjentów Polskich (FPP), Prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN (KFO).

Przewodniczący platformy „Dialog dla Zdrowia” przy MZ. Członek Zespołu do opracowania założeń do projektu ustawy o POZ oraz Zespołu ds. chorób rzadkich. Członek Rady Funduszu Medycznego. Aktywnie pracuje na arenie międzynarodowej współpracując m.in. EPF, EURORDIS, ES PKU. Za zaangażowanie i działalność społeczną w pomocy chorym na rzadkie genetyczne choroby metaboliczne odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.