Dr n. ekon. Andrzej Malinowski

Prezydent Honorowy Pracodawców RP

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych. Jest Prezydentem Honorowym Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, która skupia ponad 19 000 przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 5 milionów pracowników. Był posłem na Sejm II kadencji. W 1996 r. tworzył od podstaw nowe Ministerstwo Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Reprezentuje polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym oraz w grupie B20. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.