Eksperci zapraszają na Kongres
Dr Anna Gręziak

Dr Anna Gręziak

Była podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, doradca Prezydenta RP, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie oraz podyplomowe w zakresie organizacji ochrony zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim. Przez 19 lat pracowała jako lekarz anestezjolog w szpitalach w Pułtusku, Wyszkowie i Warszawie. W 1990 roku, po wygranym konkursie na Lekarza Wojewódzkiego w Warszawie podjęła służbę publiczną. Pracowała kolejno: w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, jako Pełnomocnik ds. ochrony praw pacjentów i osób niepełnosprawnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od maja 2003 do 25 listopada 2005 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie. 25 listopada 2005 roku powołana na funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, którą pełniła do 27 listopada 2007 roku. W Ministerstwie Zdrowia nadzorowała pracę Departamentów: Współpracy Międzynarodowej, Funduszy Strukturalnych i Środków Pomocowych, Pielęgniarek i Położnych. Była członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Na forum Komisji Europejskiej prowadziła działania zmierzające do zmiany tych przepisów UE, które powodowały dyskryminację polskich pielęgniarek i położnych przy uznawaniu ich kwalifikacji w pozostałych krajach Wspólnoty. Od 9 czerwca 2008 do 10 kwietnia 2010 roku była Doradcą Prezydenta RP, Śp. Lecha Kaczyńskiego. Od września 1980 roku zaangażowana w tworzenie NSZZ „Solidarność”. W listopadzie 1980 reprezentowała MKZ Mazowsze w strajku okupacyjnym delegatów służby zdrowia w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Była członkiem Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, członkiem Regionalnej i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia, Delegatem na I Krajowy Zjazd Solidarności. Kierowała pracą Społecznego Komitetu Banku Leków NSZZ „Solidarność”, była członkiem Rady Funduszu Związku. 11 lutego 1994 roku, podczas obchodzonego na Jasnej Górze II Światowego Dnia Chorego, była współzałożycielką Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. W marcu 2018 roku, na wniosek RPP, powołana na członka Rady Przejrzystości przy AOTMiT. Jest też członkiem Rady Ekspertów przy rzeczniku Praw Pacjenta. W 1997 roku została odznaczona Prymasowskim Medalem Złotym – Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu; w 2010 - papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice. W 2019 roku odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności. 11 listopada 2019 r. Prezydent Andrzej Duda odznaczył ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.