Prof. dr hab. n. społ. Barbara Marcinkowska

Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przewodnicząca Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych