Eksperci zapraszają na Kongres

prof. APS, dr hab. n. hum. w zakresie pedagogiki Jan Łaszczyk

Kierownik Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w latach 2008 – 2016

Kierownik Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w latach 2008 – 2016, doktor h.c. Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. P. Dragamanowa w Kijowie, członek zagraniczny Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Problematyka zainteresowań badawczych J. Łaszczyka koncentruje się wokół pedagogicznego procesu rozwijania dyspozycji twórczych człowieka oraz pracy z uczniem zdolnym. W tym zakresie prace naukowe obejmują w szczególności: rozwijanie nowej subdyscypliny pedagogicznej pod nazwą pedagogika twórczości, a także identyfikację najważniejszych uwarunkowań sytuacji ucznia zdolnego w szkole i środowisku pozaszkolnym. Drugi obszar badawczy J. Łaszczyka stanowi problematyka wykorzystania technik informatycznych w edukacji obejmujący badanie przesłanek komputerowego wspomagania kształcenia, prace nad koncepcjami przygotowywania i wykonywania systemu komputerowych programów wspomagających rozwój intelektualny uczniów oraz zagadnienie informatycznego kształcenia nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych.