Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownik Zakładu Radioterapii, kierownik Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej oraz Przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii.

Dr hab. Adam Maciejczyk jest lekarzem, onkologiem, specjalistą w zakresie radioterapii onkologicznej. Zajmuje się zarówno leczeniem, jak i działalnością organizacyjną i naukową w dziedzinie onkologii. Od wielu lat jest związany z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pełniąc funkcję dyrektora tej instytucji. Jako kierownik Zakładu Radioterapii DCOPiH oraz Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zajmuje się działalnością kliniczną i naukową, kształcąc przyszłych specjalistów w zakresie radioterapii. Dr Maciejczyk od lat angażuje się także w prace na rzecz rozwoju onkologii w Polsce. Pełni funkcję prezesa Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Ponadto jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie radioterapii onkologicznej oraz Przewodniczącym Krajowej Rady ds. Onkologii. W 2023 roku dr Maciejczyk został powołany przez Ministerstwo Zdrowia na Przewodniczącego Zespołu do spraw wdrażania Krajowej Sieci Onkologicznej. W lutym objął także funkcję Przewodniczącego Rady Przejrzystości AOTMiT. Dodatkowo w sierpniu br. został Przewodniczącym Krajowej Rady Onkologicznej.