Dr hab. n. med. Barbara Remberk

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, była konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Oddziału Warszawskiego tegoż Towarzystwa, członek zespołu roboczego ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia i zespołu do spraw aktywnej polityki wobec zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka. W pracy klinicznej koncentruje się na leczeniu zaburzeń występujących w okresie adolescencji, zaś obszarem zainteresowań naukowych dr hab. Barbary Remberk są psychozy o wczesnym początku i rola aktywności fizycznej we wspomaganiu leczenia psychiatrycznego.