Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. med. Barbara Remberk

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, była konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przewodnicząca zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Oddziału Warszawskiego tegoż Towarzystwa, członek Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W pracy klinicznej koncentruje się na leczeniu zaburzeń występujących w okresie adolescencji, zaś obszarem zainteresowań naukowych dr hab. Barbary Remberk są psychozy o wczesnym początku i rola aktywności fizycznej we wspomaganiu leczenia psychiatrycznego.