Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. Stefan Wesołowski

Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Kierownik Zakładu Fizjopatologii Oddychania im. prof. A. Koziorowskiego IGiChP

Specjalista w zakresie chorób płuc. Zarządza Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc, ośrodkiem referencyjnym dla Polski w szerokim zakresie chorób płuc, w szczególności diagnostyki i leczenia chorób śródmiąższowych płuc, mukowiscydozy oraz chorób rzadkich zajmujących płuca. Kierownik Zakładu Fizjopatologii Oddychania Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Członek European Respiratory Society i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Autor i współautor licznych publikacji oryginalnych, rozdziałów w podręcznikach, monografii naukowych i edukacyjnych. Współautor polskiej wersji standardów wykonywania badań spirometrycznych. Organizator i wykładowca na wielu szkoleniach i warsztatach poświęconych tematyce badań czynnościowych płuc. Prace naukowe dotyczyły zastosowania badań czynnościowych płuc w diagnostyce, monitorowaniu przebiegu i ocenie rokowania w chorobach śródmiąższowych płuc, zwłaszcza samoistnym włóknieniu płuc. Kolejnym obszarem zainteresowań są procedury oceny czynnościowej w algorytmie kwalifikacji pacjentów do operacji torakochirurgicznych, szczególnie chorych na raka płuca do operacji resekcji miąższu płuc.