Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM

Kierownik Katedry Pediatrii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kierownik II Oddziału Klinicznego Dzieci Starszych z pododdziałami Neurologii i Reumatologii, Szpital Dziecięcy św. Ludwika w Krakowie, przewodniczący Rady Ekspertów ds. Chorób Rzadkich Medycznej Racji Stanu

Ukończył studia ma wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, a następnie specjalizację 1. i 2. stopnia w dziedzinie pediatrii oraz specjalizację 2 stopnia w dziedzinie reumatologii. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2015 r. doktora habilitowanego nauk medycznych, a od września 2016 roku posiada tytuł profesora nadzwyczajnego KA AFM. Od 1.X.2016 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Pediatrii Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Od 2002 roku zajmuje stanowisko Ordynatora, a obecnie Kierownika II Oddziału Klinicznego Oddziału Dzieci Starszych z pododdziałami neurologii i reumatologii Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR), aktualnie wiceprzewodniczącym Zarządu Małopolskiego Oddziału PTR. Od 2014 roku jest także członkiem Zarządu Głównego PTR, członkiem Prezydium ZG PTR. Pełni także funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego PTR obecnej kadencji. Od IX.2017 r. przewodniczy Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Jest członkiem Sekcji Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, a także Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Jest autorem/współautorem około 100 publikacji i prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w zdecydowanej większości dotyczących problematyki pediatrycznej i reumatologicznej, w dużej części reumatologii dziecięcej a także w dziedzinie chorób rzadkich i ultrarzadkich