Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. pedag. Jan Łaszczyk, prof. APS

Kierownik Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w latach 2008 – 2016